Prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński

Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej

61 854 76 10

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska

Profesor zwyczajny

61 854 76 11

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer

Profesor uczelni

61 854 76 18

Dr hab. n. med. Anna Materna-Kiryluk

Profesor uczelni

61 854 76 15

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Wawrocka

Adiunkt

61 854 76 09

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Walczak-Sztulpa

Adiunkt

61 854 76 19

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna-Skorczyk-Werner

Adiunkt

61 854 76 14

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Ewelina Bukowska-Olech

Adiunkt

61 854 76 17

Dr n. med. Magdalena Badura-Stronka

Adiunkt

61 854 76 19

Dr n. med. Anna Sowińska-Seidler

Adiunkt

61 854 76 17

Dr n. med. Katarzyna Wołyńska

Adiunkt

61 854 76 19

Dr n. med. Łukasz Kuszel

Adiunkt

61 854 76 09

Dr n. med. Marzena Wiśniewska

Starszy wykładowca

61 854 76 12

lek. Aleksandra Wnuk-Kłosińska

Asystent

61 854 76 14

lek. Adam Hirschfeld

Asystent

61 854 76 14